Joc per treballar la discriminació auditiva i la generalització dels fonemes del triangle r-l-d. Cal anar classificant les imatges segons el fonema o els fonemes del triangle que contenen. Hi ha 2 blocs de treball: Dificultat 1: paraules amb un fonema del triangle Dificultat 2: paraules amb dos o tres fonemes del triangle.

Triangle

Fonologia:  generalització          fonema triangles    travades  inverses Inclou: -Bloc 1: 8 targetes i 36 cartronets amb imatges. - Bloc 2: 8 targetes i 36 cartronets amb imatges.
r-l-d
Preu: 22 €