Fem comptes

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 18,30 €
veure més

Trenco F2

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 18,60 €
veure més

Línia 9

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 19,20 €
veure més veure més veure més veure més

Cartes tot erres

Per treballar els fonemes /r/ i /rr/. Preu: 15,80 €
veure més veure més

Fonologia

1 2 3 4 5 6

Descarta´t

Per treballar la consciència de «síl·laba» i «lletra». Preu: 12,90 €
veure més

Travades encreuades

Per treballar la generalització de les síl·labes travades. Preu: 21,30 €
veure més

Frases amb rimes

Per treballar les rimes. Preu: 11,80 €
veure més veure més veure més veure més

Bombolles

Per treballar la consciència síl·làbica. Preu: 28,50 €
veure més veure més

Quina F1

Per treballar les vocals. Preu: 28,80 €
veure més

Uff!

Per teballar consciència fonològica. Preu: 17,50 €
veure més veure més veure més NOU ! NOU !