Ventalls per muntar frases. Cada trosset de ventall és una paraula o una part de la frase, removibles i que permeten afegir o treure paraules per anar allargant les frases. El material inclou targetes (una per a cada ventall) on s'inclou un llistat de possibles frases que es poden confegir. Hi ha 8 ventalls (8 frases).

Ventalls M

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 8 ventalls. - 8 targetes de possibles frases.
Preu : 32,80
frase simple