Joc de taula per treballar estructuració correcta de frase, concordances i diferents aspectes gramaticals (determinants, temps verbals,  adjectius, adverbis,…) Hi ha 50 targetes amb preguntes relacionades amb morfosintaxi.

Tumu M

Morfosintaxi:
   concordances
temps verbals
  parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 taulell mida DIN A3. - 50 targetes amb preguntes. - 50 targetes amb proves.
Preu : 13,50 €
x
x
x
x