Joc de dos quadres de doble entrada en el que cal fer frases amb paraules que contenen un fonema determinat, per tal de descobrir on es troben amagats els tresors del contrincant. Es treballa la generalització de sons i la producció de frases. Cal especificar a la comanda el fonema que es vol treballar.

Tresors

Fonologia: generalització     fonema triangles  travades inverses x x Inclou: - 2 taulells mida DIN A4. - 2 imatges de barques. -Imatges de tresors. - Imatges de pirates. x
Preu: 15,50€