Material per treballar la comprensió lectora de petits textos, fent activitats de classificació d´imatges seguint les indicacions establertes.

Tren CL

Comprensió lectora
paraules
frases
narració
Respostes: literals - per inferències - d´opinió
Inclou: - Imatges tren (suport per a la classificació). - 5 targetes amb textos. - 75 imatges de caixes (imatges per a classsificar)
Preu : 19,80
x