Preu: 12,20 €                                  

Tot-parts

Inclou: - 12 targetes amb imatges (tot). - Cartronets amb imatges (parts).
              Material per treballar els noms de diferents imatges (el tot) i diferents               parts del tot, que poden ser: coses que es necessiten, parts que       composen el tot, coses que surten de ..., coses que podem trobar a ... etc.
Semàntica: 
camps semàntics
categoritzacions
 conceptes espacials
conceptes temporals
       x
tipologies de paraules
x