Comprensió de frases semblants en les que les diferències de significat venen donades per singular o plural dels subjectes i/o els complements directes.

Singulars i plurals

Comprensió oral        conceptes frase simple  frase composta  narració Inclou: - 6 Làmines. - 24 cartronets amb imatges.
Preu : 9,80
x