Taulells de quadres de doble entrada on s'estableixen relacions entre les imatges de cada una de les vies. Imatges que cal col·locar de manera correcta, en les caselles del taulell. Hi ha 6 models: 1. L'abric és ... verd 2. Els pantalons són ... verds 3. L'estel és ... verd i taronja 4. La pilota és del ... cocodril 5. La fruita està ... a sota la taula 6. El gelat és de ... llimona Possibilitat de comprar el pack sencer (6 taulells).

Quvi

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 taulell mida DIN A3.  - 24 cartronets amb imatges.
Preu : 7,10 Preu pacK: 39,50 €
x
x