El joc està format per un taulell amb 50 imatges que contenen totes elles un so determinat, 50 fitxes cadascuna amb una de les imatges del taulell i 15 cartrons, cada un d'ells amb 10 imatges del taulell. En cada joc de quinto es treballa un so , en una posició sil·làbica determinada. Cal especificar a la comanda el fonema o fonemes que es volen treballar

Quintos F

Fonologia:  generalització        fonema triangles  travades  inverses  x x x x Inclou: - 1 taulell mida DIN A3. - 15 cartrons. - 50 fitxes.
Preu: 12,20 €