Material per treballar les descripcions de persones, fent incís en com fem servir els verbs ser, tenir i portar a l´hora de fer descripcions. Es treballa per parelles. Un s´encarrega de fer les descripcions i l´altre de «muntar» la nena seguint les indicacions de la descripció.

Quina nena?

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 espiral amb pestanyes mòbils. - 1 imatge d´una nena. - 27 cartronets (parts per muntar les nenes).
Preu : 14 €
descripció