Descobreix quina imatge ha canviat. Es treballa atenció i memòria visual. A l´espiral es repeteixen les pàgines però a la segona ha canviat algun objecte o animal. Es treballa amb imatges d´animals i imatges de menjars.

Què ha canviat?

Expressió escrita
atenció-discriminació-memòria
regles de conversió
lletres/síl·labes
x
Inclou: -  1 llibre amb 12 pàgines.
Preu : 9,20
paraules/frases