Llibret amb 10 pàgines. A cada pàgina apareix una història, en seqüència de 3 imatges, però falta la imatge del mig. Apareixen tres possibles explicacions del què ha passat. Cal triar el text adequat que explicaria la imatge que falta.

Què ha passat?

Comprensió oral        conceptes frase simple  frase composta  narració Inclou: - Espiral.  - Cartronets amb números.
Preu : 10,70
x