Material per treballar la compleció de frases a partir de pistes morfològiques relacionades amb el gènere i el nombre de les paraules. Es treballa a partir de la flexió morfològica de: noms, articles, demostratius i possessius.

Pistes morfològiques

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 15 targetes amb  frases. - 60 cartronets amb imatges. - 8 cartronets amb articles. - solucions.
Preu: 13.80 €
x