Làmines que contenen una imatge i una frase. Cada imatge es troba dividida en parts, tantes com paraules tingui la seva frase. Les làmines estan agrupades en blocs de 4 i amb relació a una mateixa preposició.               

Per parts

Morfosintaxi:
   concordances
temps verbals
  parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 16 làmines.  - Parts per confegir les frases de les 16 làmines.
Preu : 18,30 €
            x  
        x