Joc per treballar la separació de síl.labes i l'articulació correcte de paraules de tres i de quatre síl·labes. A les paraules apareixen diferents estructures sil·làbiques: directes, travades i inverses. Consta de dos blocs: - bloc 1 per treballar paraules de 3 síl·labes - bloc 2 per treballar paraules de 4 síl·labes

Paraules llargues

Fonologia: generalització     fonema triangles  travades inverses x x Inclou: - 10 targetes del bloc 1 - 10 targetes del bloc 2 i cartronets per confegir les paraules síl·laba a síl·laba. x
Preu: 26 €