Amb quin ordre podem presentar les consonants? Quan podem donar per apresa una i podem passar a la següent? Aquest material presenta un mètode d´aprenentatge de les regles de conversió fonema-grafema establint un ordre de presentació de consonants i donant exercicis per valorar el moment de passar-ne a una de nova.

Ordre de presentació

Expressió escrita
atenció-discriminació-memòria
regles de conversió
lletres/síl·labes
Inclou: - 28 làmines pel treball de presentació. - 45 làmines pel treball de valoració de pas a pas a una nova lletra. - 3 làmines «les meves lletres». 26 cartronets amb lletres.
Preu : 38,50
paraules/frases
x
x