Material amb el que es treballa la presa de consciència del significat no literal que tenen locucions, dites i frses fetes.

No literal

Pragmàtica
seguiment de la conversa
llenguatge no verbal
dobles sentits
teoria de la ment
Inclou: -  1 espiral. - 4 làmines. - 32 cartronets.
Preu : 12,80
x