Amb lupa

Per treballar la frase simple. Preu: 13,80 €
veure més

Consciència articles

Per treballar els articles. Preu: 32,30 €
veure més

Que quadri

Per treballar subjectes i predicats. Preu: 24,70 €
veure més

Mil preguntes

Per aprendre a fer preguntes. Preu: 26 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Morfosintaxi

Parelles de temps

Per treballar els temps verbals. Preu: 10,50 €
veure més

Llibrets frases compostes

Per treballar la frase composta. Preu: 45,50 €
veure més

Guia´m

Per treballar la descripció de formes i posicions. Preu: 16,70 €
veure més veure més veure més veure més

3 fletxes

Per treballar l´estructuració de sintagmes nominals Preu: 16,40 €
veure més veure més

Lliguen

Per treballar les concordances. Preu: 24,30€
veure més

Més peces

Per treballar l´estructuració de la frase simple. Preu: 36 €
veure més

Llibrets de preguntes

Per treballar els interrogatius. Preu: 16,20 €
veure més veure més veure més veure més

Pensa un verb

Per treballar els verbs. Preu: 12,40 €
veure més veure més

Pistes morfològiques

Per treballar el gènere i nombre de diferents tipologies de paraula Preu: 13,80 €
veure més veure més

Ús febles

Per treballar els pronoms febles. Preu: 16,50 €
veure més veure més

3 Fases

Per treballar la formació de sintagmes nominals. Preu: 34,70 €
veure més veure més NOU !

Esmicolades

Per treballar la composició de les frases compostes. Preu: 13,50 €
veure més veure més NOU !

Espais buits

Per treballar les diferents paraules que apareixen a la frase simple. Preu: 26,80 €
veure més veure més NOU !