Dovi M

Per treballar la frase composta. Preu: 40 €
veure més

Ús d´articles

Per treballar els articles. Preu: 15,50 €
veure més

Cartes «Quants»

Per treballar quantitatius. Preu: 7,10 €
veure més

Producció de plurals

Per treballar la producció de plurals. Preu: 12 €
veure més

Verbs verds

Per treballar la flexió verbal. Preu: 14,50 €
veure més

De frases a text

Per treballar la narració. Preu: 17,50 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

Cartes. Explica´ns la història

Per treballar la narració. Preu: 9 €
veure més

El Bar

Per treballar les concordances. Preu: 19,50 €
veure més veure més veure més

Bàsiques

Per treballar la frase simple. Preu: 18,30 €
veure més

Punts febles

Per treballar els pronoms personals. Preu: 10,10 €
veure més

Ninots

Material per treballar l´análisi sintàctic. Preu: 24 €
veure més

Abans-ara-després

Per treballar els temps verbals. Preu: 19,30 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Paraules petites

Per treballar les preposicions. Preu: 19,80 €
veure més

Graelles de concordances

Per treballar les concordances. Preu: 18,30 €
veure més

Quvi verbs

Joc per treballar la frase simple. Preu: 24 €
veure més veure més veure més veure més

Morfosintaxi