De qui és?

Per treballar els possessius. Preu: 16,30 €
veure més

Fem compostes

Per treballar la frase composta. Preu: 32,60 €
veure més

Construccions

Per treballar la frase simple. Preu: 110 €
veure més

Recull paraules

Per treballar diferents categories gramaticals. Preu: 26,50 €
veure més

Cada dia una història

Per treballar l´ús de conjuncions. Preu: 17 €
veure més

Llibrets de gramàtica

Per treballar diferents categories gramaticals. Preu: 75 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

100 flexions

Per treballar la flexió verbal. Preu: 26 €
veure més

Cartes frases compostes

Per treballar la frase composta. Preu: 16 €
veure més veure més veure més

Inventa-t´ho tu

Per treballar la frase simple. Preu: 23,50 €
veure més

Ús de nexes

Per treballar la frase composta. Preu: 19 €
veure més

Consignes

Joc per treballar la frase simple. Preu: 20,50 €
veure més

Avui explica´m

Joc per treballar la narració. Preu: 23,50 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Primeres passes

Per treballar la frase simple. Preu: 42 €
veure més

Amb sentit

Per treballar diferents categories gramaticals. Preu: 17,80 €
veure més

La Greta M

Joc per treballar la frase simple. Preu: 11 €
veure més veure més veure més veure més

Morfosintaxi