Preu: 8,90 €

Llistes S

Inclou:  - 30 targetes (10 per a cada una de les sèries) - 3 làmines amb solucions. - fitxa fotocopiable.
Material per treballar vocabulari de diferents camps semàntics i connexions de lèxic que es troba relacionat per algun altre tret comú. Consta de 3 sèries de treball: Sèrie 1 - sèries tancades amb 1 intrús. Sèrie 2 - descobreix el camp semàntic i troba 2 intrusos. Sèrie 3 - descobreix la relació i troba 2 intrusos.
Semàntica:
camps semàntics
categoritzacions
conceptes espacials
conceptes temporals
tipologies de paraules
x
Jocs nous