Llibrets amb imatges que contenen paraules amb una consonant determinada. Les paraules es troben escrites en lletra de pal i en lletra lligada i en pestanyes mòbils.  El treball consisteix en relacionar cada imatge amb el seu nom. Cal especificar a la comanda la consonant que es vol treballar,      

Llibres

Comprensió lectora
        paraules
   frases
   narració
Respostes: literals - per inferències - d´opinió
Inclou:  - 1 llibret amb 10 pàgines.
Preu : 7,10 €
x
 literal