Llibres amb pestanyes amb imatges i paraules o frases que contenen un determinat fonema. Hi ha un llibre-paraula i un llibre-frase per a cada fonema. Cal relacionar cada imatge amb el seu nom o amb la seva frase. Es treballa l'articulació correcta dels sons en la lectura i la generalització a l´expressió espontània. Cal especificar a la comanda el fonema que es vol treballar.

Llibres d´imatges

Fonologia: generalització     fonema triangles  travades inverses x x Inclou: - 1 llibre amb imatge i paraula - 1 llibre amb imatge i frase x
Preu: 15 €