Per treballar la classificacio de paraules atenent a grafies en conflicte. Es treballen les confusions: b - v, g - j, x - ix, tx - tj, c- q

La maleta O

Ortografia
separació síl·labes
àtones-tòniques
normes ortogràfiques
x
Inclou: - La maleta. - Imatges de la pissarra. - 120 imatges.
Preu : 13,40
accentuació