A la maleta només podeu posar imatges que comencin o que continguin una lletra determinada. Cal agafar una "pissarra" (imatges on un nen col·loca una lletra) i començar, per torns a col·locar a la maleta imatges que compleixin la condició assenyalada, per anar fent una sèrie, cada cop més llarga.

La maleta EE

Expressió escrita
atenció-discriminació-memòria
regles de conversió
lletres/síl·labes
x
Inclou: -  1 imatges d´una maleta. - 12 cartronets amb lletres. - 120 cartronets amb imatges
Preu : 12,20
paraules/frases
x