El joc de l´avi F

Per treballar la consciència fonològica Preu: 18,70 €
veure més

Cartes petaca

Per treballar la generalització dels fonemes p-t-k. Preu: 14,50 €
veure més veure més veure més

El tret comú

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 20,80 €
veure més

Rol

Per treballar la discriminació auditiva entre «R» i «L» en síl·labes inverses i travades. Preu: 36,80 €
veure més veure més veure més

De 10 en 10

Per treballar la generalització d´un fonema. Preu: 12,30 €
veure més veure més

Fonologia

12 mesos

Per treballar els mesos de l´any. Preu: 11,50 €
veure més

El Joc de l´avi S

Per treballar la categorització amb diferents camps semàntics. Preu: 18,70 €
veure més veure més veure més

Forats

Per treballar vocabulari. Preu: 28,40 €
veure més

Que què?

Per treballar l´ús adequat dels verbs. Preu: 12.30 €
veure més veure més veure més

Semàntica

Parelles de temps

Per treballar el temps verbal. Preu: 10,50 €
veure més

Llibrets frases compostes

Per treballar la frase composta. Preu: 45,50 €
veure més veure més veure més

Guia´m

Per treballar la descripció de formes i posicions. Preu: 16,70 €
veure més veure més

Morfosintaxi

Què té cadascú?

Per treballar la comprensió oral de descripció de persones. Preu: 9,60 €
veure més

Assenyala el què?

Per treballar la comprensió oral de petits textos, de forma progressiva. Preu: 25,20 €
veure més veure més veure més

Comprensió Oral

Segons l´expressió

Per treballar la interpretació del llenguatge no verbal. Preu: 21,50 €
veure més veure més

Pragmàtica

Casetes de vocals

Per treballar les vocals. Preu: 16,70 €
veure més

Còpia 3

Per treballar el pas a la via lèxica. Preu: 11,80 €
veure més veure més veure més

Primers dictats

Per treballar la lectura de primeres síl·labes i paraules. Preu: 35,80 €
veure més veure més

Expressió escrita

He dit que no

Per treballar la comprensió lectora de frases negatives. Preu: 14,50 €
veure més

Preguntes bàsiques

Per treballar la comprensió de preguntes bàsiques. Preu: 10,80 €
veure més veure més veure més

Compresió lectora

Ruleta d´accents

Per treballar l´accentuació. Preu: 8,30 €
veure més veure més

Ortografia