Fonologia

Semàntica

Morfosintaxi

Comprensió Oral

Pragmàtica

Expressió escrita

Compresió lectora

Ortografia

Estacions

Per treballar vocabulari relacionat amb les estacions de l´any. Preu: 18.80 € Preu: 19,80 €
veure més

Categories

Per treballar la categorització fent la classificació d´imatges. Preu: 26.50 €
veure més veure més veure més

Cartes tot erres

Per treballar els foneme /r/ i /rr/. Preu: 15,80 €
veure més veure més

Fem comptes

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 18,30 €
veure més veure més

Trenco F2

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 18,60 €
veure més veure més

Línia 9

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 19,20 €
veure més veure més

Pistes morfològiques

Per treballar el gènere i nombre de diferents tipologies de paraules. Preu: 13,80 €
veure més veure més

Ús febles

Per treballar els pronoms febles. Preu: 16,50€
veure més veure més

Històries curtes

Per treballar la comprensió oral de petits textos i preguntes senzilles. Preu: 38,50 €
veure més veure més

A dins

Per treballar la comprensió oral de frases simples. Preu: 13,90 €
veure més veure més

Bafarades P

Per treballar el diàleg. Preu: 12,50 €
veure més veure més

Esborrades

Per treballar la lectura de paraules. Preu: 18,50 €
veure més

Còpia 5

Per treballar la formació de paraules, ajuntant síl·labes Preu: 15,00 €
veure més veure més veure més

Un calambur

Per treballar la separació de paraules dins de la frase. Preu: 29,80 €
veure més veure més

Culpables EE

Per treballar la lectura de frases amb les vocals esborrades. Preu: 22,30 €
veure més

Ordre de presentació

Per treballar les regles de conversió i primeres lectures de paraules. Preu: 38,50 €
veure més veure més veure més

Prestatges 2

Per treballar la comprensió lectora de frases Preu: 22,80 €
veure més veure més

Notes al suro

Per treballar la comprensió lectora de frases. Preu: 16,50 €
veure més

Tren CL

Per treballar la comprensió lectora de petits textos. Preu: 19,80 €
veure més veure més veure més

Nou cartes O

Per treballar l´ortografia. Preu: 17,20 €
veure més

1 opció de 4

Per treballar els signes de puntuació. Preu: 29,50 €
veure més veure més veure més

Pre dictats muts

Per treballar l´escriptura de paraules. Preu: 13,30 €
veure més veure més

Més ordena-ho

Per treballar la comprensió lectora de petites narracions. Preu: 10,70 €
veure més veure més

Grup d´amics

Per treballar la comprensió lectora de textos. Preu: 25,60 €
veure més veure més

Dígrafs

Per treballar la separació de dígrafs. Preu: 29,80 €
veure més veure més