Llibre amb doble pàgina i amb diferents models d'uns mateixos objectes. Cal anar col·locant a cada pàgina les imatges adequades, seguint una sèrie d'instruccions orals (descripcions dels objectes).

I aquí què?

Comprensió oral        conceptes frase simple    frase composta  narració Inclou: - 1 llibre.  - 32 imatges.
Preu : 13,40
descripcions