Joc de 5 històries i làmines per classificar paraules segons una norma ortogràfica determinada. Cada història va acompanyada d'una làmina i de 10 paraules. Text 1: Amb b / v Text 2: Amb accent/sense accent Text 3: Acaba amb t/acaba amb d Text 4: Amb s/ss Text 5: Amb l / l·l

Històries de la Maria O

Ortografia
separació síl·labes
àtones-tòniques
normes ortogràfiques
x
Inclou: - 5 històries. - 5 làmines, - 50 cartronets amb paraules.
Preu : 12, 50
accentuació
x
x