Joc de 6 històries d´una nena que es diu Maria i de la seva família. A partir de les històries es planteja un treball de classificació segons els tipus de paraules que hi apareixen. Text 1: Noms propis / noms comuns Text 2: Femení / masculí Text 3: Singular / plural Text 4: Adjectius / adverbis Text 5: Present / passat Text 6: Presposicions / conjuncions

Històries de la Maria M

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 26 històries. - 6 làmines-suport per fer classificacions. - Cartronets amb paraules.
Preu : 14,20 €
x