Joc de 6 històries d´una nena que es diu Maria i de la seva família. A partir de les històries es planteja un treball de classificació segons els tipus de paraules que hi apareixen.   Text 1: Noms propis / noms comuns   Text 2: Femení / masculí   Text 3: Singular / plural   Text 4: Adjectius / adverbis   Text 5: Present / passat   Text 6: Presposicions / conjuncions               

Històries de la Maria M

Morfosintaxi:
   concordances
temps verbals
  parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 26 històries. - 6 làmines-suport per fer classificacions. - Cartronets amb paraules.
Preu : 14,20 €
                         x