Petits textos on s'inclou un nombre determinat de paraules amb el fonema que es vol treballar. Hi ha tres històries per a cada so, amb diferent grau de dificultat a cada una d'elles. Cada text apareix dues vegades, el primer cop amb les paraules clau marcades i un altre, sense marcar les paraules. Sons disponibles: • r intervocàlica • r travada • r inversa • rr en diferents posicions Cal especificar a la comanda el fonema que es vol treballar.

Històries de la Maria F

Fonologia: generalització     fonema triangles  travades inverses x x Inclou: - Llibre amb 3 històries. x
Preu: 6,10 €