Per treballar la comprensió de frases i també discriminació visual, memoria visual i conceptes espacials relacionats amb les diferents posicions de les imatges dins dels taulells. Hi ha 10 taulells, 5 amb imatges i 5 buits,. Aquests taulells buits s´han d´omplir copiant dels que tenen imatges o seguint indicacions. .

Graelles

Comprensió oral        conceptes frase simple  frase composta  narració Inclou:  - 10 taulells mida DIN A4.  - 40 imatges.
Preu : 19,20
x