Fem comptes

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 18,30 €
veure més

Trenco F2

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 18,60 €
veure més

Línia 9

Per treballar la consciència fonològica. Preu: 19,20 €
veure més veure més veure més veure més

Cartes tot erres

Per treballar els fonemes /r/ i /rr/. Preu: 15,80 €
veure més veure més

Fonologia

NOU ! NOU ! NOU ! NOU !
1 2 3 4 5 6