Dos sons

Per treballar la discriminació auditiva i la generalització de fonemes. Preu: 13,20 €
veure més

Laberints F

Per treballar el fonema inicial. Preu: 9,20 €
veure més

L´autocar

Per comptar síl·labes. Preu: 15,80 €
veure més

Rimes

Material per treballar les rimes de paraules. Preu: 24,40 €
veure més

Curtes-llargues

Per treballar paraules curtes i llargues. Preu: 12,70 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més

En Das

Conte per treballar onomatopeies d´animals. Preu: 26,40 €
veure més

Onomatopeies

Material per treballar onomatopeis (animals, persones i medi ambient). Preu: 35,60 €
veure més veure més veure més

Línia 2

Material per treballar les rimes de paraules. Preu: 18,20 €
veure més

Pisos

Per comptar el nombre de lletres de les paraules. Preu: 14,20 €
veure més

Cadenes

Per treballar consciència fonològica (primer i últim so de cada paraula). Preu: 20,25 €
veure més

Farta de la Marta

Material per treballar les rimes de paraules. Preu: 29,20 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Tren 5 punts

Per treballar el fonema inicial de les paraules. Preu: 16,50 €
veure més

En-caixa F

Per treballar consciència fonològica (nombre de lletres i de síl·labes). Preu: 15,80 €
veure més

Tumu CF

Joc per treballar diferents habilitats relacionades amb la consciència fonològica. Preu: 13,50 €
veure més veure més veure més veure més

Substitucions fonològiques

Per treballar la discriminació auditiva i la generalització de fonemes. Preu: 22,80 €
veure més veure més
1 2 3 4 5 6

Fonologia