Per calaixos

Per treballar la generalització de fonemes en posició final de síl·laba. Preu: 13,30 €
veure més

Totes amb la…

Per treballar la generalització d´un fonema determinat. Preu: 10,50 €
veure més

Quadernets de generalització

Llibrets per treballar la generalització de fonemes pas a pas: en síl.laba, en paraula i dins de frase. Preu: 35 €
veure més

PoF

Material per treballar la producció correcta i la generalització dels fonemes /p/ i /f/. Preu: 7,50 €
veure més

L´ascensor

Material per treballar la generalització d'un fonema treballant la inclusió en paraules i en frases. Preu: 16,20 €
veure més

Cartes inverses

Joc de cartes per treballar la generalització de síl·labes inverses. Preu: 14,50 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

Dictats inverses

Targetes amb imatges per fer dictats muts de paraules amb síl·labes inverses. Preu: 18,20 €
veure més

Escales inverses

Material per treballar la generalització de síl·labes inverses. Preu: 32,20 €
veure més veure més veure més

Dictats travades

Targetes amb imatges per fer dictats muts de paraules amb síl·labes travades. Preu: 19,40 €
veure més

Cartes travades

Joc de cartes per treballar la generalització de les síl·labes travades. Preu: 12 €
veure més

Classifica

Per treballar la discriminació auditiva i la generalització de dos-tres fonemes. Preu: 10 €
veure més

Intrús F

Joc per treballar la discriminació auditiva i la generalització dels fonemes del triangle alveolar r-l-d Preu: 9,70 €
veure més veure més veure més veure més veure més

El líder

Joc per treballar la discriminació auditiva i la generalització dels fonemes del triangle alveolar r-l-d. Preu: 16,80 €
veure més

Prestatges de la petaca

Per treballar la classificació de paraules que contenen els fonemes /p/ /t/ i /k/. Preu: 21,30 €
veure més

Tumu F

Joc per treballar la discriminació auditiva i la generalització dels fonemes del triangle alveolar r-l-d Preu: 13,50 €
veure més veure més veure més veure més
1 2 3 4 5 6

Fonologia