Espirals amb les parts de les frases en pestanyes movibles. Les frases han de ser correctes i coherents, vigilant les concordances, els temps verbals i el sentit. Hi ha 9 espirals. Possibilitat de comprar el pack sencer (9 espirals).

Fem frases

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 1 espiral.
Preu : 6,50 € Preu pacK: 55 €
x
x