Expressió escrita

De la còpia al dictat

Material per treballar la lectura-escriptura de paraules. Preu: 60 €
veure més

Ventalls de lletres

Per ordenar lletres i formar paraules. Preu: 36 €
veure més

Vocals

Per treballar les vocals. Preu: 28 €
veure més

Línia 4

Material per treballar la lectura-escriptura de paraules. Preu: 14,80 €
veure més

Sense vocal

Per treballar regles de conversió. Preu: 12,50 €
veure més

La síl·laba que falta

Material per treballar el reconeixement de síl·labes. Preu: 28 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

Tots 3 cops

Material per treballar la síl·laba. Preu: 24,40 €
veure més

De pal a lligada

Material per treballar el pas de la lletra de pal a lligada. Preu: 17,60 €
veure més veure més veure més

Coneixes les 3

Per treballar regles de conversió. Preu: 10,20 €
veure més

Lletra x lletra

Material per reforçar la consciencia fonològica. Preu: 24 €
veure més

Tumu EE

Per treballar regles de conversió. Preu: 45 €
veure més

Més memòria

Per treballar la memòria visual i/o auditiva Preu: 29 €
veure més veure més veure més veure més veure més

Ens dictem

Per treballar el dictat de paraules. Preu: 18,50 €
veure més

Caixa A

Per treballar les vocals. Preu: 34,80 €
veure més

Línia 5

Per treballar la síl·laba inicial. Preu: 16,30 €
veure més

Fixa´t

Per treballar el pas de la via fonològica a la via lèxica. Preu: 7,50 €
veure més veure més veure més veure més veure més
1 2 3 4 5