Material per treballar diferents paraules que apareixen a la frase simple però que tenen poc pes gramatical (articles, preposicions, i pronoms)

Espais buits

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 36 targetes amb frases. - cartronets amb paraules. - solucions.
Preu: 26,80 €
x
Jocs nous