Material per treballar la identificació de les frases simples que componen les frases compostes i fer l´anàlisi de les funcions de les diferents parts de la frase.

Esmicolades

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 10 làmines (cada una amb una frase composta a analitzar) - cartronets amb parts de la frase. - solucions.
Preu: 13,50 €
parts funcionals
Jocs nous