Joc de 2 llibrets amb imatges i amb bafarades o targetes amb frases que cal enganxar, triant l'adequada per a cada imatge. Es treballa l'ús de pronoms personals febles, amb dos graus de dificultat, llibre de l'Èmili més senzill i llibre del Teo més complexe.

Èmili i Teo

Morfosintaxi:
concordances
temps verbals
parts gramaticals
estructuració
Inclou: - 2 espirals.  - Cartronets amb frases.
Preu : 22,40 €
pronoms personals