Petits taulells de quadres de doble via, amb imatges, els noms de les quals, contenen un fonema determinat. Apareix un recorregut, en forma de joc de taula, amb l'objectiu de fer frases que incloguin certes paraules. Es treballa la generalització de sons i la producció de frases. Cal especificar a la comanda el fonema que es vol treballar.

Dovi F

Fonologia: generalització     fonema triangles  travades inverses x x Inclou: - 1 taulell mida DIN A4 amb vocabulari per treballar un fonema determinat. x
Preu: 3,10€