Petits taulells de quadres de doble via, amb imatges, els noms de les quals, contenen un fonema determinat. Apareix un recorregut, en forma de joc de taula, amb l'objectiu de fer frases que incloguin certes paraules. Es treballa la generalització de sons i la producció de frases. Cal especificar a la comanda els fonemes que es volen treballar.

Dovi F

Fonologia: generalització     fonema triangles  travades inverses x x Inclou: - 2 taulells mida DIN A4 amb vocabulari per treballar dos fonemes determinats. x
Preu: 3,10€