Exercicis de comprensió

Per treballar la comprensió de frases simples. Preu: 10,30 €
veure més

Una altra pista?

Per treballar la comprensió de frases simples. Preu: 26,30 €
veure més

Verbs i pronoms

Per treballar la comprensió relacionada amb les concordances entre pronoms i verbs. Preu: 11,30 €
veure més

Bajanades

Per treballar la comprensió de frases simples i compostes. Preu: 14,80 €
veure més

Combinant conceptes

Per treballar la comprensió oral de diferents conceptes. Preu: 27,20 €
veure més

Re-flexions

Material per valorar la comprensió oral. Preu: 10,30 €
veure més veure més veure més veure més veure més veure més veure més

Despistes

Per treballar la comprensió de frases simples. Preu: 9,30 €
veure més

Armaris endreçats

Per treballar la comprensió de frases simples. Preu: 18,80 €
veure més veure més veure més

Ulls oberts

Per treballar la comprensió de preguntes senzilles. Preu: 28,50 €
veure més veure més
1 2

Comprensió oral

Què té cadascú

Per treballar la comprensió oral de descripciones de personas. Preu: 9,60 €
veure més veure més

Assenyala el què

Per treballar la comprensió oral de petits textos, de forma progressiva. Preu: 25,20 €
veure més veure més

Més o menys

Per treballar la comprensió de les comparacions. Preu: 12,20 €
veure més veure més

Interrogants

Per treballar la comprensió oral de text i de preguntes. Preu: 29,80 €
veure més veure més

Quin lloc

Per treballar la comprensió de frases simples per inferències semàntiques. Preu: 13,30 €
veure més veure més

Històries curtes

Per treballar la comprensió oral de petits textos i preguntes senzilles. Preu: 38,50 €
veure més veure més NOU !

A dins

Per treballar la comprensió oral de frases simples. Preu: 13,90 €
veure més veure més NOU !