Material per fer activitats de comprensió lectora amb petits textos amb els que per l´estructuració morfsintàctica de les frases i/o l´ús de lèxic semblant fan que la comprensió resulti complicada.

Com, com?

Comprensió lectora
paraules
frases
narració
Respostes: literals - per inferències - d´opinió
Inclou: - 10 làmines de treball. - 40 cartronets amb imatges. - solucions
Preu : 19,80
x
Jocs nous