El joc consta d'un taulell amb petits cercles amb imatges, els noms de les quals contenen un fonema determinat. Es treballa la formació de frases que continguin el vocabulari del taulell. Cal especificar a la comanda el fonema o fonemes que es volen treballar.

Cercles

Fonologia:  generalització 1-2	 fonemes triangles  travades  inverses  x x x x Inclou: - 1 tauell mida DIN A3. - 25 cercles amb les imatges del taulell. - 25 cercles amb punts.
Preu: 9,20 €