Preu: 26,50 €

Categories

Inclou: - 3 imatges de sacs. - 30 etiquetes per marcar les categories. - 130 cartronets amb imatges
Material per treballar la categoritació fent: Classificació lliure d´imatges. Posant nom de categoria a grups d´imatges. Cercant intrusos. Classificant imatges per categories determinades.
Semàntica:
camps semàntics
categoritzacions
conceptes espacials
conceptes temporals
tipologies de paraules
x