Material per treballar la producció dels fonemes /r/ i /rr/ i l´ortografia relacionada amb els dos sons, en diferents tipus de síl·labes i posicions.

Cartes tot erres

Fonologia:  generalització        fonema triangles  travades  inverses  /r/ i /rr/ Inclou: - 96 cartes.
Preu: 15,80 €