Joc de cartes per treballar la discriminació auditiva i la generalització dels fonemes del triangle alveolar r-l-d. Hi ha 2 blocs de cartes que es poden fer servir per separat o junts. Les imatges que apareixen són les mateixes. La diferència d´un joc a un altre es troba en que: En el bloc 1 a les cartes apareixen imatges i la grafia del fonema del triangle alveolar que conté la paraula. En el bloc 2 a les cartes només apareixen les imatges.

Cartes r-l-d

Fonologia:  generalització          fonema triangles    travades  inverses Inclou: - Els dos blocs de cartes (36 cartes a cada bloc).
r-l-d
Preu: 14,50 €