Llibre amb imatges de cistellets per a gats. Cada cistell es troba marcat amb una síl·laba directa o una síl·laba inversa. Mirant els noms dels gats  caldrà col·locar-los en el cistell adequat.

Cadascú al seu lloc

Expressió escrita
atenció-discriminació-memòria
regles de conversió
  lletres/síl·labes
x
Inclou: -  1 llibre. - 30 imatges de gats.
Preu : 10.70 €
paraules/frases