El contingut del lloc Web www.sensellapis.com és propietat exclusiva de Sensellapis Sensellapis es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Sensellapis es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.   Sensellapis  garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels clients. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Sensellapis. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l'usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al nostre fitxer enviant un e-mail a:nguillo@sensellapis.com
Avís legal