Joc per treballar escriptura de paraules relacionant-les amb imatges. El material es divideix en quatre blocs i cada un d'ells treballa preferenment 5 consonants. Blocs: 1 P-M-T-S-L 2 N-D-F-C-G 3 Z-B-V-R-X 4 Dígrafs

5 lletres

Expressió escrita
atenció-discriminació-memòria
regles de conversió
lletres/síl·labes
Inclou: A cada bloc: - 20 làmines. -  cartronets amb paraules. - lletres.
Preu : 1 bloc 18,30 €
paraules/frases
x
Cal especificar el bloc amb el que es vol treballar
pack 67,10 €
x